Regulamin


§ 1

Przetwarzanie danych osobowych w Systemy Kominkowe Stanisław Waligóra godnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest firma Systemy Kominkowe Stanisław Waligóra z siedzibą przy ul. Żywieckiej 224, 43-300 Bielsko-Biała, nr NIP 937-116-22-10

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. realizacji procesu sprzedaży i odbioru/dostawy towaru b. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń c. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

3. Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a,b,c,d,e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, usługi audytowe, pomoc prawną, usługi kurierskie i pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe i windykacyjne.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania relacji handlowych z kontrahentem plus 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6. Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

c. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, i. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.