Szybki kontakt:       +48 33 814 27 45
  lub  +48 602 81 88 11

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

A – Wstęp

Strona internetowa działająca pod domeną internetową www.kominkiwaligora.pl (zwaną dalej „Stroną internetową”) prowadzony jest przez (dane osoby której jest to strona), adres poczty elektronicznej: info@kominkiwaligora.pl tel.:+ 48338142745 (zwanym dalej „Usługodawcą”) adres korespondencyjny: ul. Żywiecka 222, 43-300 Bielsko-Biała.

W niniejszym regulaminie (zwany dalej „Regulaminem”) określono usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej i ich zasady, warunki oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

B – Usługi świadczone elektronicznie

Usługodawca w ramach prowadzonej Strony internetowej i na zasadach opisanych w Regulaminie oferuje następujące usługi świadczone droga elektroniczną (zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.):

Wskazane powyżej usługi będą zwane w treści Regulaminu jako „Usługi” i są one świadczone na rzecz Użytkowników tj. osoby korzystająca z Strony internetowej.

W celu korzystania z Usług usługobiorca powinien posiadać urządzenie (telefon, komputer itp.) z dostępem do Internetu i minimalną rozdzielczością ekranu 800x600, pocztę elektroniczną, przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript i cookies (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsft Edge, Internet explorer 11).

W trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika nie może on przekazywać treści o charakterze bezprawnym. Przekazywane informacje związane z świadczeniem usług powinny być prawdziwe i aktualne celem prawidłowego realizowania Usługi.

C – Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy może służyć każdemu Użytkownikowi Strony internetowej, po uprzednim wypełnieniu wymaganych pól, podanie danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w wyłącznie w celu realizacji tej Usługi. Kontakt poprzez Formularz oznacza zgodę na warunki świadczenia tej Usługi zawarte w Regulaminie. Usługa Formularz kontaktowy ułatwia kontakt Użytkownika z Usługodawcą i polega na podaniu przez Użytkownika danych kontaktowych wraz z treścią pytania, prośbą o kontakt itd. w celu otrzymania odpowiedzi od Usługodawcy.

Usługa trwa od przesłania wiadomości do zakończenia kontaktu.

D – Newsletter

Newsletter może służyć każdemu Użytkownikowi Strony internetowej, po uprzednim podaniu adresu e-maila i wyrażeniu zgody na otrzymywanie na niego informacji, reklam Usługodawcy. Poprzez wyrażenie ww. zgody Użytkownik zgadza się na warunki świadczenia tej Usługi zawarte w Regulaminie.

Usługa „newsletter” obowiązuje przez czas nieokreślony. W celu otrzymywania informacji w ramach newslettera usługobiorca zaznacza opcją o chęci otrzymywania takich informacji.

Usługi na czas nieokreślony, mogą być zakończone przez Użytkownika poprzez stosowne wypowiedzenie przesłane do Usługodawcy pocztą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć prowadzenie ww. Usługi w przypadku korzystanie z niej przez Użytkownika z naruszeniem przepisów prawa, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, jak i zakończenia jej prowadzenia.

E – Bezpieczeństwo

Przekazywane przez Użytkownika dane w tym dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przez Usługodawcę i chronione przed dostęp do nich przez osoby nieupoważnione.

F – Reklamacja

W sytuacji zauważenia nieprawidłowości w działaniu Usługi Użytkownik może zgłosić reklamacje na mail Usługodawcy: info@kominkiwaligora.pl bądź listowanie na adres Usługodawcy

G - Zmiana Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, zmiany zostaną wskazane na niniejsze stronie internetowej i obowiązują od momentu ich publikacji.

s