Szybki kontakt:       +48 33 814 27 45
  lub  +48 602 81 88 11

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności zawiera zasady jak i gwarancje stosowane na stronie internetowej kominkiwaligora.pl (zwaną dalej „Stroną internetową”) dotyczące prywatności. Nadto dokument zawiera informacje o cookies.

A - Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Strony internetowej.

B – Administrator danych

Stronę prowadzi: Systemy Kominkowe Stanisław Waligóra, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 224,NIP 937-116-22-10, info@kominkiwaligora.pl, +48 338142745 (zwaną/ym dalej „Administratorem”) adres korespondencyjny: j.w.

C- Dane osobowe i cel ich przetwarzania

Użytkownik, przesyłając pytanie poprzez Formularz, zapisując się do Newslettera, podaje dane w postaci:

zapisywany jest też adres IP, ww. dane mogą stanowić dane osobowe jeżeli na ich podstawie jest możliwe ustalenie tożsamości konkretnej osoby fizycznej albo ustalenie tożsamości konkretnej osoby fizycznej przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań. Powyższe dane posłużą wyłącznie do udzielania odpowiedzi na pytanie (Formularz) oraz przesyłania informacji, reklam Administratora (Newsletter) Użytkownikowi.

Dodatkowo podczas korzystania z Strony internetowej przez Użytkownika są zapisywane przez serwer:

Powyższe dane służą wyłącznie do danych statystycznych i ulepszenia usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

Wskazanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże, podanie fałszywych danych, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi może uniemożliwić, świadczenie usługi za pośrednictwem Strony.

D - Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora odpowiedzialni za realizację ww. zadań, przedsiębiorstwa IT zajmujące się utrzymaniem Strony internetowej.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

E - Przekazywanie danych do Państw trzecich

W związku z korzystaniem z Google Analytics przez Stronę internetową, Administrator będzie przekazywał do Stanów Zjednoczonych Ameryk na rzecz Google, następujące dane:

Przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie tzw. „Privacy Shield” https://www.privacyshield.gov/welcome

F – Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe uzyskane w celu udzielania odpowiedzi na pytanie Użytkownika będą przechowywane przez okres potrzebny na jej sporządzenie i zakończenie poruszonej w pytaniu sprawy. Jeżeli pytanie będzie dotyczyć przyszłej współpracy i powstania zobowiązań Administratora na rzecz Użytkownika przekazane dane będą przechowywane przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe uzyskane do przesyłania informacji, reklam Administratora (Newsletter) są przetwarzane do czasu wyrażenie sprzeciwu na to przez użytkownika albo odwołanie zgody na otrzymywanie informacji, reklam Administratora.

Dane do statystyki i ulepszenia usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej są przechowywane tak długo jak są użyteczne do ulepszenia funkcjonalności, bezpieczeństwa korzystania z Strony internetowej.

G – Uprawnienia

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskiwania informacji na temat m.in. źródła, sposobu, celu, zakresu przetwarzania swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo dotyczących jego danych osobowych do:

W celu realizacji powyższego prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: info@kominkiwaligora.pl

H - Skarga

Użytkownik posiada prawo zgłoszenia skargi w zakresie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I - Zmiana polityki prywatności

W przypadku zmiany zasad dotyczących prywatności Użytkowników nowe postanowienia będę przedstawione na niniejszej stronie i obowiązują od momentu ich publikacji.

s