Szybki kontakt:       +48 33 814 27 45
  lub  +48 602 81 88 11

pozytywna-enenergia-drewnopozytywna energia kominki drewno

Drewno - Pozytywna Energia

Jednym z najcenniejszych odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest drewno, będące także naturalnym magazyn energii słonecznej.
Jako źródło odnawialne jest ciekawą i pod względem ekologicznym pożądaną przeciwwagą dla paliw kopalnych takich jak gaz czy węgiel, które z kolei należą do nieodnawialnych źródeł energii.
Zalesianie lub ponowne zalesianie pozwala na stymulację nie tylko gospodarki drzewnej, ale także innych obszarów gospodarczych. W dobie zmian klimatycznych zalesianie wielkich powierzchni niezagospodarowanych gruntów wpływa na uregulowanie retencji wody i ogólnej poprawy jakości powietrza.


Po pierwsze ekologia – drewno jako paliwo ekologiczne

Produkcja drewna na każdym etapie jego przetwarzania i wykorzystania jako źródła energii jest bezsprzecznie ekologiczna. Zrównoważona gospodarka leśna ma niebagatelny wpływ na najbliższe otoczenie terenów leśnych, obniżają one średnią temperaturę powietrza, oczyszczają z pyłów, nawilżają powietrze, wpływają na prawidłowe utrzymanie wód gruntowych, wpływając na retencję wody w otoczeniu co przekłada się na powstrzymywanie występowania powodzi i zapobiega suszy. Wpływają także pozytywnie na miejscowy ekosystem.
Warto zauważyć że paliwa drzewne są w większości produktem ubocznym przy produkcji drewna pełnowartościowego przeznaczonego np. do przemysłu meblarskiego. Jest to tzw. drewno pozaklasowe przerabiane na zrębki, pellet czy też drewno kawałkowane. Produkowane lokalnie zmniejsza koszty transportu i tym samym ślad węglowy.
Drewno w procesie spalania czyli podczas jego eksploatacji wykazuje tzw. zerowy bilans emisji CO2, co oznacza, że jego spalanie nie zwiększa efektu cieplarnianego, obrazowo można to przedstawić w ten sposób, że ilość emitowanego dwutlenku węgla podczas spalania drewna jest porównywalna do ilości pochłoniętej przez okres swojego wzrostu tegoż gazu.
W wyniku spalania pozostaje popiół, który może być wykorzystany miedzy innymi do nawożenia gleby.

Zielona przyszłość

Priorytetowym obszarem działań dla UE stała się ekologia, w dobie galopujcej degradacji środowiska naturalnego, stawia się na różnego rodzaju innowacje i strategie na tym polu. Jedną ze strategii jest Green Deal, który dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Wymusi to na pewnym etapie całkowity zakaz używania paliw kopalnych i skoncentruje się na zużyciu biomasy drzewnej oraz innych odnawialnych źródeł energii.Nowoczesność i Ekologia – urządzenia grzewcze na drewno

Od pierwszego stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać niezwykle rygorystyczne normy dla urządzeń grzewczych. Jako światowa czołówka w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych wykorzystujących drewno, polscy producenci kominków dostosowali swoją szeroką ofertę do przyszłych wytycznych. Warto wspomnieć, że rynek niemiecki już od około 5 lat wymaga spełnia norm BlmSchV Stufe 2, normy takie obowiązują także w Szwajcarii i Austrii.Domowe bezpieczeństwo energetyczne – kominek na drewno

Kominek w naszym domu to integralne źródło ciepła, funkcjonujące niezależnie od innych źródeł energii, znakomicie sprawdzające się podczas awarii lub kryzysów energetycznychpozytywna-enenergia-drewno

KOMINKOWY ZAWRÓT GŁOWY – CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ


Co z kominkami po 1 stycznia 2022 r. ?


Jeżeli jesteśmy posiadaczami urządzenia, które spełnia wymagania Ecodesign, nowe przepisy nas nie dotyczą, jeśli nie, modernizujemy nasze urządzenie grzewcze po przez zamontowanie elektrofiltrów, lub wymiany całego wkładu kominkowego. Terminy na dostosowanie naszych urządzeń grzewczych ustalane będą przez lokalne władze (nie dotyczy to Krakowa).

Co to jest Ecodesign (Ekoprojekt)?


Jest to zbiór norm unijnych traktujących o ochronie środowiska w bardzo szerokim zakresie.

Natomiast rozporządzenie komisji UE 2015/1185 dotyczące ekologicznych norm dla kominków i pieców opalanych drewnem i biomasą drzewną określa poniższa tabela z podanymi parametrami.

Jaka jest szkodliwość dla ludzi i środowiska użytkowania kominka na drewno?


Podczas procesu spalania naturalnym zjawiskiem jest emisja gazów i pyłów. Dotyczy to również naszych urządzeń grzewczych w tym oczywiście kominków. Przy użytkowaniu nowoczesnego urządzenia spełniającego normy Ekoprojektu opalanego drewnem, będącym odnawialnym źródłem energii, który wykazuje neutralny bilans emisji CO2, zachowane jest bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.
Zrównoważona polityka leśna przyczynia się do zalesiania niezagospodarowanych obszarów, las dzięki swojej naturze ma ogromny wpływ na okolicę w której występuje. Oczyszcza powietrze, zatrzymuje wodę zapobiegając suszy, przyczynia się także do zmian ekosystemowych.
Właśnie z tego względu państwa Europy zachodniej promują wykorzystanie drewna jako paliwa grzewczego, po przez dotacje na urządzenia grzewcze na drewno, zachęcają do tego typu rozwiązań, wpisując się w szeroko pojętą politykę ekologiczną Europy.

Czy kominek zanieczyszcza nasze pomieszczenia?


Prawidłowo zainstalowany kominek, spełniający wszystkie normy nie emituje żadnych szkodliwych substancji do pomieszczenia w którym jest umieszczony. W innym przypadku może być to wynikiem nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowej eksploatacji.

W jaki sposób ekologicznie palić drewnem w kominku?


drewno pozytywna energia kominki
Podstawową rzeczą przy opalaniu kominka drewnem jest zastosowanie suchego drewna sezonowanego z drzew liściastych. Następnie zwracamy uwagę na sposób rozpalania i ułożenia poszczególnych kawałków. Drewno powinno być spalane współprądowo, co znaczy że palimy „od góry”, co ma wpływ na dopalanie substancji lotnych, ale także na produkcję większej ilości ciepła.
W praktyce oznacza to, że układamy drewno od największych po mniejsze i cieńsze kawałki, umieszczając na szczycie szczapy i podpałki przeznaczone do palenia w kominku, pozwala to na przejściu dymu przez płomień, co widać na początku po delikatnym białym dymie, który po pewny czasie zanika.
Współczesne paleniska i prawidłowe ich wykorzystanie eliminuje emisję szkodliwych substancji i dodatkowo są bardzo wydajne pod względem energetycznym.
Profesjonalnie wykonany i prawidłowo użytkowany kominek to gwarancja ekologicznego spalania drewna.

s